top of page
ZPC_Paravan_najavne.jpg

PARAVAN


JASNA VINOVRŠKI & KORALJKA BEGOVIĆ

07.06. - 18:00h - ZPC

 

 

 

 

 

Koncept / Ideja: Jasna L. Vinovrški u suradnji s Koraljkom Begović

 

Koreografija: Jasna L. Vinovrški

 

Izvedba: Koraljka Begović

 

Dramaturgija: Nikolina Rafaj

 

Oblikovanje svjetla: Marino Frankola

 

Scena: Jasna L. Vinovrški

 

Kostimografija: Ana Fucijaš

 

Grafičko oblikovanje: Kuna Zlatica

 

Fotografija i video: Neven Petrović

 

Koprodukcija: ZPC i UPUH

 

Smrt nije iza paravana, već je ona sam paravan . ( Élie Delamare - Deboutteville ) 

Razmišl janje o njoj se izmješta u budućnost, i to što je moguće dalju. Ako se i govori o njoj, govori se ispod glasa. Izbjegava se postavljanje pitanja. Pa i sama riječ. Shvaćena gotovo kao neuklopljiv nered unutar naše vizije općeg napretka, danas je svedena na brojke koje se ubrzano okreću. Kao religijski, filozofski, kult urno antrop o loški , pa i svjetonazorski fenomen, i dalje je uhvaćena unutar tabua koji se potv rđuje kroz mistifikaciju samog procesa umiranja, kao i svega što se događa nakon njega. U kul turi odbacivanja i prisilnog brisanja njene prisutnosti , pristaje se na institucionalizaciju i birokratizaciju tijela, koje se suočava sa svojim krajem. Ko n cept Ja sn e Layes Vinovr š ki u suradnji i izvedbi Koraljke Begović kao polazišnu ist r aživačku perspektivu uzima upravo plesačko tijelo , o kojem se uglavnom govori u terminima agilnosti, snage i aktivnosti . Dovodeći to tijelo u odnos s intimnim iskustvima bolesti i umiranja, kao i intervjuima s a psiholozima, mrtvozornicima, i zaposlenicima pogrebnog poduzeća , mijenja se odnos spram shvaćanja kompleksnosti tijela koje ostaje na samoj margini privatnog i javnog. T ko uopće ima pravo na tij elo? Zašto je cijeli proces prije rituala sahrane u domeni „nevidljivog“? Kako odsutnost umirućeg tijela utječe na proces tugovanja ? Uspostavljajući prvi kontakt s pitanjima koja se rijetko usuđujemo postaviti, samima sebi kao i ljudima čije su profesije usko vezane uz smrt, težnja je izvedbe pokušati razum j eti kako je uopće nastao tabu, kao i ostvariti drugačiji odnos prema smrti kroz vrednovanje tijela ne samo u kontekstu zdravlj a, već u svim etapama njegova života.

bottom of page