top of page
Hardly Ever presentation 2020.jpg

HARDLY EVER

WEE SCAVETA

Koncept/koreografija: Francesco Scavetta

Izvorna verzija ove predstave realizirana je u suradnji sa: Gry Kipperberg, Erikk McKenzie, Orfee Schuijt, Thomas Vantuycom 
Gostujuće predstave izvode: Gry Kipperberg, Erikk McKenzie, Riina Kalmi, Thomas Vantuycom 
Dramaturg: Sasa Bozic
Kostimograf: Gjøril Bjercke Sæther
Scenografi: Francesco Scavetta, Gjøril Bjercke Sæther i and Per-Anders Karlsson 
Dizajn Rasvjete: Stefano Stacchini
Zvuk: Tormod Friis Pettersen, Kevin Sandman
Produkcija: Wee. 
Ko-Produkcija: Dansens Hus
Realizirano u suradnji sa: Vitlycke-Centre for performing arts, Göteborg Dans & Teater Festival i WASP/4Culture Bucharest

Uz potporu: Arts Council Norway i Fond for lyd og bilde, UD-Norwegian Foreign Affairs

Trajanje: 80 minuta

 

“Hardly ever” istražuje koncept istine i laži u kazališnom kontekstu i svakodnevnom iskustvu, te u prvi plan postavlja istraživanje na ovu temu a koje je započelo sa predstavom “Sincerely yours” (2008-09).

 

Predstava se odvija kroz razigrani procjep koji nastaje kroz poticanje očekivanog te dopuštenja da se nenadano desi. Predstavlja se suprotstavljeni fizički odgovor na verbalne iskaze, gdje i najmanji odmak može prouzročiti nove asocijacije. Tijelo, poput kartografije prostora, može nam pomoći da uz korištenje glasa, pjevanja i govora, i teksta razumijemo značenja i efekte koji iz takvog tumačenja proizlaze.

 

U predstavi “Hardly ever” tijelo izvođača se tretira kao fikcija na kojoj se kroz beskonačno ispisivanje svih mogućih fiktivnih mogućnosti sve dok ne postanu vidljive kroz tjelesnu artikulaciju. Predstava se fokusira na transformativne sposobnosti izvođača a koje su u stalnoj mijeni te u stalnom pregovaranju između vlastite izvedbe i one kako ju percipiraju uši i oči gledatelja, dozvoljavajući im da koriste i vlastite asocijativne procese. Da li vjerujete u ono što vam ja kazujem ili što vam pokazujem?

 
DTS_logo_horisontal_BW.jpg
Utenriksdepartementet_Niva2_Engelsk.jpg
bottom of page